Uitgelicht

Discipelschap

De dingen doen die Jezus deed, iedere dag, waar je ook bent

Advertenties

Vijf krachtige woorden

Het volgende las ik op Facebook van Bob Brasset, de man die mij aan het begin van deze eeuw voor het eerst onderwees hoe voorbede zieken te bidden:

VIJF KRACHTIGE WOORDEN

Ik wil je vijf woorden geven. Dit zijn geen gewone woorden. Het zijn zeer krachtige woorden, zelfs levensveranderende woorden! Ik ben er zeker van dat, als je ze op de juiste manier gebruikt, ze je leven zullen veranderen! Het kan heel goed zo zijn dat, terwijl je deze woorden begint te gebruiken, je nooit meer hetzelfde zult zijn. Dit zijn de vijf woorden: ‘MAG- IK-VOOR-JE-BIDDEN?’

Weet je dat aan de meeste mensen nooit iemand die vraag is gesteld? De meeste mensen hebben nooit iemand voor zich laten bidden?

Weet je dat je deze vijf woorden kunt spreken met mensen waarmee je in het dagelijkse leven in contact komt … vrienden, collega’s, familie, vreemden?

Mensen weigeren zelden gebed. Dit eenvoudige verzoek opent de harten van mensen. Goede dingen gebeuren. Jezus gebruikt eenvoudige gebeden. Levens worden veranderd … en het zijn niet alleen de levens van degenen die het gebed ontvangen. Het verandert ook van degenen die uitstappen en bidden. Ik heb het gezien. Mensen die nooit het goede nieuws in hun leven hebben gedeeld … mensen die nog nooit iemand naar Jezus hebben geleid. Plotseling ze bidden met vreemden. Ze leiden mensen naar Christus. Mensen ontvangen genezing, aanmoediging, doorbraak in hun leven. Levens worden veranderd

Deze vijf eenvoudige woorden hebben mij enorm veranderd. Ik heb mensen genezen zien worden in vliegtuigen, in winkelcentra, in de supermarkt, op straat, vreemden gered en bevrijd. Ik zeg dit niet opschepperig. God doet het werk. Ik zie op geen enkele manier iedereen genezen, gered of aangeraakt op bovennatuurlijke wijze. Maar het lijkt dat iedereen de liefde voelt wanneer Sue en ik op deze manier dienen en SOMMIGEN worden genezen en gered. Sommigen van hen zijn vrienden geworden, voor altijd veranderd omdat Sue of ik het gewaagd hebben om hen een eenvoudige vraag te stellen: “Mag ik voor je bidden?” Wat een vraag!

Als je bereid bent om dit glorieuze avontuur te beginnen en bereid bent om die vraag te stellen, zijn hier een aantal tips om je effectief te maken.

1. Volg de Heilige Geest. Verwacht dat Hij je naar de mensen leidt die Hij wil dat je hoort. Ga mensen niet alleen mechanisch of lukraak benaderen. Gebed is geen stormram. Benader mensen met liefde, grote nederigheid en mededogen.

2. Volg de vrede van Christus. Wacht tot je vrede hebt voordat je mensen benadert met deze vraag. Als je angstig of bezorgd bent, pakken mensen dat op. Verwacht de vrede van Christus die alle begrip te boven gaat. Angst, zorgen, angst … al deze ondergraven en verdrijven de zalving die de zegen van God is. Vrede verhoogt de zalving.

3. Heb een dienende houding. Wees oprecht geïnteresseerd in mensen en hun problemen / behoeften. Stel vragen. En als ze je dan uitnodigen om te bidden, bid dan de antwoorden.

4. Bid geen lange gebeden.

5. Houd je ogen open en als je in het openbaar bent, vraag hen ook niet om hun ogen te sluiten.

6. Zoek naar mensen met hun “hoofd naar beneden” … degenen die er ontmoedigd of neerslachtig uitzien. Dit betekent dat je op zoek bent naar mensen die een behoefte hebben en die kennen. Zoek naar mensen die niet arrogant zijn of denken dat ze alles bij elkaar hebben. Zoek naar degenen die gebogen zijn door de problemen van het leven. Dit zijn meestal degenen die erg geïnteresseerd zijn in Jezus en ook naar de kerk willen komen.

7. Laat de liefde van Christus doorschijnen.

Bij een gelegenheid kochten Sue en ik een vaatwasser. We waren met twee verkopers. Een van de mannen kwam uit Roemenië en was de leider. De andere man was een trainee en hij kwam uit Cuba. We verwelkomden hen beiden in Canada. We vroegen een beetje over hun achtergronden. Toen hebben we de aankoop voltooid. Na de aankoop zei ik: “Mag ik voor jullie allebei bidden?” (Eigenlijk zijn dat zes woorden – dat laat zien hoe creatief ik ben! Ik improviseerde en voegde een woord toe!) De mannen zeiden ‘ja’. Terwijl ik korte gebeden bad, werden de woorden zegeningen. Voor de eerste man bad ik financiële zegen en dat hij nog diezelfde dag de beste verkoopdag zou hebben. Voor de Cubaan bad ik ook woorden van vriendelijkheid.

De volgende dag belde de Roemeense man mij. Hij en zijn vriend waren zo geraakt door het gebed. Hij zei tegen me: “Je hebt al gebeden voor de beste verkoopdag.” Weet je dat ik die dag nog meer verdiende dan ik ooit in mijn leven had gedaan. “De verkopen sloegen alle records!.” Hij vertelde me dat hij met mij naar de kerk zou komen en de andere man uit Cuba is nu ook erg geïnteresseerd in Jezus en wil ook naar de kerk komen!

Dus, beste lezer, wees bemoedigd! Je kunt het ook doen. Denk aan de vijf woorden die, ik weet het zeker, je leven veranderen, als je ze nog niet gebruikt.

MAG-IK-VOOR-JE -BIDDEN?

God zegene je

Bob en Sue

Jan, darmkanker

Vandaag kunnen bidden voor Jan, Chauffeur op mijn werk. Hij is 65 jaar en bij een controle is gebleken dat hij darmkanker heeft. Hij stond bij ons op de afdeling en toen hij weg liep, liep ik hem achterna, maar hij liep bij een andere collega naar binnen. Ik stond ff met Martha, onze ‘poetsvrouw’, want zo heet dat in Brabant, te kletsen. Ik heb wel vaker voor haar ook gebeden. Ik vertelde dat ik Jan net had gemist en dat ik voor hem had willen bidden. Even later kwam hij binnenlopen, mijn andere collega was ‘toevallig’ net even weggelopen. ‘Jij wilde me nog even spreken’, zei hij. “Ja, Jan,”, zei ik, “ik wil voor je bidden”. Ik heb dat wel eens eerder voor hem gedaan, toen hij een nieuwe knie kreeg. dat hielp toen niet en hij moest toch geopereerd worden. Maar we hebben een grote God. Ja, zei zelf ook gelovig te zijn (in Brabant is iedereen katholiek). We zien uit naar wat God gaat doen. Vrijdag moet hij voor verder onderzoek naar het ziekenhuis

Opnames in Barneveld

Bijzondere tijd meegemaakt in Barneveld. Eerst gesproken met Carola, en geluisterd naar haar bijzondere getuigenis, we hadden meteen een klik. Ook nog voor haar kunnen bidden, w.o. beenlengteverschil. Daarna toch maar gaan opnemen. Iedere opname stond er in 1 keer op, binnen de tijd, terwijl ik niet wist hoelang het duurde, God is goed. 10 (tien) studies opgenomen, nu wel een beetje schor

https://wp.me/p1yhoy-1OY

Aan de bar

We gingen na de FireNight nog even iets drinken in de bar van het hotel. De sfeer was anders dan de andere avonden, toen er nog conferentie gangers waren. Nu had de ‘wereld’ de bar weer overgenomen. ‘Zullen we gaan zitten of ons drankje mee naar boven nemen?’ Toch maar gaan zitten. Naast ons zat een stel met ‘oosterse’ tongval, bleken uit de buurt van Hardenberg te komen. Ze hadden dit weekend van de ‘kindern gekreegn’ voor hun 25 jarig huwelijk. Margreet vroeg of ze katholiek waren, omdat hij zijn ring links droeg. Hij deed dat voor haar, want hij was ‘niks’ Bleek later streng gereformeerd te zijn opgevoed en van alles gemoeten te hebben waardoor er fikse afkeer werd gekweekt. Zij droeg haar ring niet meer, ze had reuma…

Ik ging bij haar staan en we kletsten nog wat over geloof en God. Ik vroeg of ik voor haar mocht bidden en dat mocht, alhoewel ze niet geloofde dat het veel zo uithalen… ik sprak genezing over haar uit in de Naam van Jezus. Ze voelde nu niets, dus kon niet checken of het geholpen had. Maar wat zullen zij en haar man verbaasd staan als het niet meer terugkomt!

Benen

Gisteren na de samenkomst van Mission Possible kunnen bidden voor een deelneemster. Ze wist dat ze een been had dat korter was dan de ander, zeker wel 2 cm, bleek. Na gebed was het opgeheven en huppelde ze door de lobby. Ook baden we voor de pijn in haar enkel, die versleten was, omdat ze overgewicht had van de zwangerschap van haar zoontje. Die pijn was wel een stuk minder, maar nog niet weg…

Vrouw

Tijdens de Power & Love conference, een paar weken geleden, was er een moment waarop we voor zieken in de zaal mochten bidden, die dit aangegeven hadden. Ik stond even op mijn telefoon te kijken 😳 en lette niet op. Voor mij zat een vrouw. Ik zag dat al twee mensen haar de handen op hadden gelegd en voor haar aan het biden waren. Ik werd boos in de Geest en stuurde met een enkel woord de geest van zwakheid weg. Ze begon te hoesten en was even later rustig. Toen we ’s zondags in de dienst bij House oh Heroes waren kwam ze naar me toe. Of ik degene was die voor gebeden had. Ja, dat was ik. Ze bedankte me, want ze was genezen.

Gisterenavond stond ze bij de ingang van Mission Possible om de mensen in te checken. Ik had er niet op gelet. ‘Die meneer vergeet ik nooit merk zei ze ‘hij heeft voor mij gebeden, alle lof en eer aan U, Heer Jezus!

Franco

Ik raak in gesprek met Franco, in de kantine. Hij is kipper-chauffeur, dus ik zie hem niet zo vaak. (deze worden door een andere afdeling gepland) Ik dacht dat hij uit Spanje kwam, maar het blijkt Marokko te zijn. Het komt over geloof te praat. Hij is geen praktiserende moslim, maar weet er wel veel van en hij vraagt het verschil tussen Rooms-Katholiek en Protestant en ik mag hem het verhaal vertellen van Maarten Luther, die er achter kwam dat goede werken een mens niet in de hemel brengen, maar alleen het geloof. ‘De rechtvaardige zal uit het geloof leven’. Ik leg hem de genade uit en mag voor hem bidden, zoals we dat met het script gewend zijn. Op de vraag of hij dat geschenk, die genade van God wil ontvangen zegt hij: ‘Ja, heel graag!’ en we bidden samen het gebed om redding. Hierna geeft hij mij een kus, spontaan. Ik bid om de vulling met de Heilige Geest en hij krijgt het warm en begint te zweten. ‘Waauw’, zegt hij, geweldig, dank je wel!. Zijn vrouw is een ‘kaaskop’ en katholiek, zij komt na het weekend thuis en hij gaat haar vertellen dat hij zijn leven aan Jezus gegeven heeft!

Feest in de hemel!

Sluitspier Willy

Willy is een chauffeur bij ons, 61 jaar, oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland (net over de grens) We stonden even te kletsen bij de koffieautomaat. Hij vertelde dat hij al geladen had, maar de deksels nog niet dichtgedaan, omdat hij eerst een andere dringende behoefte had. Zijn sluitspier werkt niet meer naar behoren, dus als hij moet, dan moet hij snel zijn, lastig voor iedereen, maar zeker voor een chauffeur. Ik mocht voor hem bidden. We zien uit naar wat God gaat doen. ‘Jij bent streng gelovig’, zei hij. Geloven is niet streng, zei ik, Papa is niet streng, Hij wil alleen maar dat we geen verkeerde dingen doen waar we schade van oplopen.’ Dat vond hij wel een mooie.’Ik ga voor anderen dor het vuur’, zei Willy, maar ze moeten het wel waard zijn’ ‘De Here Jezus is aan het kruis gegaan, ook voor hen, die het niet waard zijn’ antwoordde ik. Ik kreeg telefoon en moest snel weg.  We spreken vast snel verder